24 nov. 2009EL ESPERANTO.


La cucaracha.La nigra blato, la nigra blato jam ne povas iri plu car gi ne povas car al gi mankas el la postaj kruroj du.
Al maljunulino petis maljunul' aferon seksan, sed la virino respondis mi pri tio estas eksa.
La nigra blato, la nigra blato ....
Oni diras ke la vento same kiel virin' estas car gi ciam iras tuje kien pli da varmo nestas
La nigra blato, la nigra blato ....
Ie meze de l'arbaro juna paro de amantoj, kiam ili sin kisadis audis sonojn de fekantoj.
La nigra blato, la nigra blato.
Al la "Esperantisto" (Poema de L.L. Zamenhof) (fragmento)

En bona hor'! Ni audis la signalon kaj bataleme saltas nia koro. Konduku nin, komencu la batalon sub bona stelo, en felica horo!
Amikoj de proksime, malproksime, salutas vin, ho nia luma stelo! Konduku nin, senhalte kaj sentime, al nia granda, sankta, glora celo!
Ni studi kon patro y patrini (Nosotros estudiamos con papá y mamá)
Nia koro y bono sentime al niagrado amikoj1 comentario: